Cera til Kristin og Erik med fuglesituasjon på due i kontrollerte former. Søk med kortine på slep, stand og kontrollert ro i oppflukt.