2 uker gamle

Ny veierunde og første dose med mark-kur ved to ukers alder. Alle har lagt på seg fint og mer enn dobla vekta.